Vaktmästare & fastihetstekniker

Vaktmästare med erfarenhet

De flesta fastigheter har ett eller flera tekninska anläggningar. För dessa anläggningarkrävs teknisk expertis. Exempel hiss, pumpar, monteringar, elektriska installationer, rör och vatten system

Vid tillsyn och kontroll av dessa krävs ofta speciella certifikat.

Byggteknikern måste ha dessa certifikat själv eller bistå styrelsen, ägaren, hyresgästen och boende med att hitta effektiva, pålitliga och kvalificerade samanbetspartners. Det är vanligt med regelbundna serviceavtal och ofta kan det vara lagenligt.

Vi har certifierade personer inom lokalvård, bygg, projekt, vvs och automatisering.

Hos oss hittar du kunskap inom brandskydd med certifierad personal som kan utföra brandövningar, dokumentera, åtgärda och förbättra avvikelser och upprätthålla kontakt med räddningstjänsten och stadsbyggnadsförvaltningen.

Vi håller oss helt och hållet inom dom tekniska föreskrifterna.

fastighetstekniker

Kompetenser & service

Tillsyn av fastigheter
Tillståndsvärdering
Fastigetstekniker
Vaktmästare
Serviceavtal: Kontroll och uppföljning
Tillsyn av belysning: Byte och uppdatering av ljuskällor
Avfallshantering: Tillsyn av soprum, bortforsling av bl.a. löv
Enklare målararbeten: Trappuppgångar, räckverk, dörrar, väggar m.m.
Lokalvård
Låsbyten: Kontroll och uppdatering av lås
Skottning: Inngångspartier, vägar, trottoarer
Vårsopning: Av singel och grus
Enklare snickararbeten: Sätta upp hyllor, skåp, montering m.m.
HMS
Trädgårdstjänster: Häck / buskklipp, gräsklipp, plantering, vattning och
andra mindre anläggsarbeten
Kontroll av tekniskasystem: Värme / kyla, ventilation,
kameraövervakning och passagesytem mm
Brandtillsyn: Kontroll av brandalarmssystem och släckningsutrustning
Juldekorationer